PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020. 10/03/2020 [HyperLink19]
2 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 Trường THCS Ninh Hải 03/10/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh Hải Dương. 30/07/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2025 của trường THCS Ninh Hải. 08/07/2019 [HyperLink19]
5 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Thông tư ban hành Quy định về KĐCL và công nhận đạt CQG đối với trường THCS, THPT 18/03/2019 [HyperLink19]
6 Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông 19/01/2019 [HyperLink19]
7 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông 19/01/2019 [HyperLink19]
8 Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 02/11/2018 [HyperLink19]
9 Khai thông tin học sinh để nộp phòng 17/10/2018 [HyperLink19]
10 Khai thông tin cá nhân của giáo viên (Yêu cầu giáo viên tải về và khai theo mẫu) 17/10/2018 [HyperLink19]
11 TKB trường THCS Ninh Hải kì I 11/10/2018 [HyperLink19]
12 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
13 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
14 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
15 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]