PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thông tư 28/2009/TT-BGD&ĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 02/11/2018 [HyperLink19]
2 Khai thông tin học sinh để nộp phòng 17/10/2018 [HyperLink19]
3 Khai thông tin cá nhân của giáo viên (Yêu cầu giáo viên tải về và khai theo mẫu) 17/10/2018 [HyperLink19]
4 TKB trường THCS Ninh Hải kì I 11/10/2018 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn thực hiện hưởng phụ cấp thâm niên cho giáo viên. 15/06/2013 [HyperLink19]
6 Sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trong nhà trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) 23/02/2013 [HyperLink19]
7 Bìa Sáng kiến kinh nghiệm 23/02/2013 [HyperLink19]
8 Thông tư số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/02/2013 [HyperLink19]