PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Toán tuổi thơ 20 140000
2 Sách pháp luật 96 6547900
3 Sách đạo đức 498 5360400
4 Sách nghiệp vụ 698 10093100
5 Sách giáo khoa 1009 6732900
6 Sách tham khảo 1057 21279200
 
TỔNG
3378
50153500