Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Toán tuổi thơ 20 140000
2 Sách pháp luật 96 6547900
3 Sách đạo đức 498 5360400
4 Sách nghiệp vụ 698 10093100
5 Sách giáo khoa 1009 6732900
6 Sách tham khảo 1057 21279200
 
TỔNG
3378
50153500
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Ninh Hải
Địa chỉ: Xã Ninh Hải - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 03203769230 - Email: thcsninhhai@ninhhai.edu.vn
Hiệu trưởng: Trịnh Thị Thanh Bình
30299508