PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Đào Tùng Lâm
   Sinh ngày: 25/03/2004  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Nhân Lý - Ninh Hải-Ninh Giang
   Thành tích:     Giải ba thi Olympic Tiếng anh
   Năm học: 2016 - 2017
   Lê Thu Trang
   Sinh ngày: 25/01/2004  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải-Ninh Giang
   Thành tích:     HSG huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Lê Thị Trúc
   Sinh ngày: 17/07/2003  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:     HSG huyện
   Năm học: 2016 - 2017
   Phạm Quang Thiện
   Sinh ngày: 25/04/2002  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Đồng Bình - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:   
   Năm học: 2016 - 2017
   Đào Tùng Lâm
   Sinh ngày: 25/03/2004  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Nhân Lý - Ninh Hải-Ninh Giang
   Thành tích:     Giải ba thi Olympic Tiếng anh
   Năm học: 2015 - 2016
   Lê Thu Trang
   Sinh ngày: 25/01/2004  
   Lớp: 6A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải-Ninh Giang
   Thành tích:     HSG huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Lê Thị Trúc
   Sinh ngày: 17/07/2003  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:     HSG huyện
   Năm học: 2015 - 2016
   Phạm Quang Thiện
   Sinh ngày: 25/04/2002  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đồng Bình - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:   
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Minh Phúc
   Sinh ngày: 03/03/2001  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:     Giải ba kì thi HSG cấp tỉnh năm học 2015-2016
   Năm học: 2015 - 2016
   Bùi Thị Mai
   Sinh ngày: 21/04/2000  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bồng Lai - Ninh Hải - Ninh Giang
   Thành tích:   
   Năm học: 2014 - 2015
12