PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai04:57:06 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai04:57:00 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai04:54:28 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/Images/banner_center_1.jpg
4Khách vãng lai04:42:05 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/images/old.gif
5Khách vãng lai04:42:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_van_ban/null/images/new.gif
6Bùi Thị Tuệ04:38:31 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
7Bùi Thị Tuệ04:34:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
8Bùi Thị Tuệ04:34:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
9Bùi Thị Tuệ04:31:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
10Khách vãng lai04:31:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai04:31:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai04:28:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33769
13Bùi Thị Tuệ04:24:43 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
14Khách vãng lai04:24:32 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai04:24:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43855
16Khách vãng lai04:12:05 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44718
17Khách vãng lai03:54:41 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_ho_tro/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=10650
18Khách vãng lai03:38:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43784
19Khách vãng lai03:19:29 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai03:08:02 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
21Khách vãng lai03:03:20 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
22Khách vãng lai03:02:49 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44570
23Khách vãng lai03:02:41 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43796
24Khách vãng lai02:22:39 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
25Khách vãng lai02:10:41 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
26Khách vãng lai02:06:32 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai01:58:27 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
28Khách vãng lai01:57:40 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
29Khách vãng lai01:49:44 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43945
30Khách vãng lai01:49:03 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=33764
31Khách vãng lai01:48:22 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43877
32Khách vãng lai01:46:26 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai01:10:44 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_theo_mon.aspx
34Khách vãng lai01:08:18 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9908
35Khách vãng lai00:48:00 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=45355
36Khách vãng lai00:36:16 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=44687
37Khách vãng lai00:30:25 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
38Khách vãng lai00:18:55 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai00:16:47 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
40Khách vãng lai00:16:45 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=43936
41Khách vãng lai00:07:57 http://ng-thcsninhhai.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
14 11 2018