PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2024
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai15:39:00
2Khách vãng lai15:18:13
3Khách vãng lai14:49:55
4Khách vãng lai14:19:06
5Khách vãng lai13:30:02
6Khách vãng lai12:43:04
7Khách vãng lai12:29:57
8Khách vãng lai12:00:17
9Khách vãng lai11:58:10
10Khách vãng lai11:52:38
11Khách vãng lai11:47:05
12Khách vãng lai11:43:58
13Khách vãng lai11:27:29
14Khách vãng lai11:24:39
15Khách vãng lai11:19:30
16Khách vãng lai10:54:24
17Khách vãng lai10:39:17
18Khách vãng lai10:34:42
19Khách vãng lai09:57:06
20Khách vãng lai09:36:39
21Khách vãng lai09:34:29
22Khách vãng lai09:25:51
23Khách vãng lai09:15:04
24Khách vãng lai08:40:02
25Khách vãng lai08:19:35
26Khách vãng lai08:17:36
27Khách vãng lai08:17:13
28Khách vãng lai08:16:07
29Khách vãng lai07:34:10
30Khách vãng lai07:25:03
31Khách vãng lai07:20:13
32Khách vãng lai07:13:20
33Khách vãng lai06:55:13
34Khách vãng lai06:54:13
35Khách vãng lai06:44:39
36Khách vãng lai06:31:02
37Khách vãng lai06:09:57
38Khách vãng lai05:55:30
39Khách vãng lai05:26:13
40Khách vãng lai05:22:48
41Khách vãng lai05:18:59
42Khách vãng lai05:14:58
43Khách vãng lai05:06:49
44Khách vãng lai04:59:45
45Khách vãng lai04:45:18
46Khách vãng lai04:37:52
47Khách vãng lai04:24:39
48Khách vãng lai04:17:09
49Khách vãng lai04:03:15
50Khách vãng lai04:03:01
51Khách vãng lai03:54:10
52Khách vãng lai03:51:32
53Khách vãng lai03:45:37
54Khách vãng lai03:36:32
55Khách vãng lai03:20:48
56Khách vãng lai02:54:17
57Khách vãng lai02:40:41
58Khách vãng lai02:21:52
59Khách vãng lai02:21:33
60Khách vãng lai02:04:34
61Khách vãng lai02:00:29
62Khách vãng lai01:54:42
63Khách vãng lai01:51:25
64Khách vãng lai01:46:29
65Khách vãng lai01:42:47
66Khách vãng lai01:24:19
67Khách vãng lai01:20:03
68Khách vãng lai00:46:21
69Khách vãng lai00:41:01
70Khách vãng lai00:25:11
71Khách vãng lai00:24:09
72Khách vãng lai00:18:36
73Khách vãng lai00:12:29
74Khách vãng lai00:07:35
75Khách vãng lai00:04:17
76Khách vãng lai00:02:00
21 4 2024