PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS NINH HẢI
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ hai : 04/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.
14 giờ giao ban BT cụm 5 tại Kiến Quốc: BT
Gửi DS HS sang cong an xã chuẩn bị cho việc làm CCCD: VT
Nhận tăm tre của Hội người mù NG: Hoài.
Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ ba : 05/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.
Nộp DS HSG 6,7,8 về PGD.
Họp Chi bộ - HĐSP thangs 4-2022: trực tuyến.
Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ tư : 06/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.

Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ năm : 07/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.
Nộp 2 ảnh hoạt động khám sàng lọc về mắt của HS về PGD: Hoài
Sở GD về KT chuyên ngành huyện NG.

Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ sáu : 08/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.
Sở GD KT chuyên ngành huyện NG.
Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 HS Long lớp 8c  dự thi IOE cấp quốc gia: đ/c Vinh
Tuần : 29 Năm học : 2021 - 2022
Thứ bẩy : 09/04/2022
Dạy và học theo TKB. Tổ AT covid thực hiện nhiệm vụ.
Tổ chuyên môn ký giáo án.